Black Street Star


PREZENTACE

Opravdu silný nástroj prodeje

Každý si zřejmě dokáže představit, co je to časopis, resp. magazín. Jde v podstatě o tištěné médium, které pravidelně vychází a má určitý název a design, který jej odlišuje od jiných magazínů. Obsahem takového magazínu je zejména soubor článků na různá témata, rady a tipy v rozmanitých oblastech a též reklama určitých subjektů, umístěná buď samostatně nebo v jednotlivých článcích. Subjekty, jejichž zboží či služby jsou v magazínu reklamovány, mají tuto reklamu zaplacenu (předplacenu) u majitele magazínu. Jednou z klíčových charakteristik úspěšnosti magazínu je zpřístupnění jeho obsahu co nejširšímu okruhu čtenářů, tedy jeho prodejnost, což má bezprostřední vliv i na cenu reklamy v magazínu umístěné, neboť ono reklamní sdělení je pak společně s magazínem taktéž zpřístupněno širokému okruhu čtenářů, tedy potenciálních zákazníků reklamujícího se subjektu a jeho zboží či služeb.

Kvalita magazínu

Velkou roli při zpřístupnění magazínu co nejširšímu okruhu čtenářů hraje samozřejmě jeho kvalita, kvalita článků v něm umístěních, ale také jeho marketingová prezentace a lehká dostupnost.

Výhody internetového magazínu

V současné době existují i elektronické magazíny dostupné prostřednictvím internetu. V podstatě se jedná o poměrně složitě strukturované webové stránky nebo chcete-li webové aplikace dostupné prostřednictvím veřejné datové sítě. Oproti tištěným magazínům vykazují určité odlišnosti. Výchozím bodem této odlišnosti je vyhledávání informací uživateli na internetu. Lze totiž navštívit určitou webovou stránku, např. právě internetový magazín, přímo vypsáním příslušné domény pod kterou se nachází ( např. www.novesluzby.cz ) a poté se již seznamovat s jeho obsahem, tedy jednotlivými články.

Moderní hledání přes google a seznam

Uživatelé internetu však mnohem častěji vyhledávají informace prostřednictvím tzv. vyhledávačů, tedy webových aplikací, které umožňují po zadání klíčových slov vyhledat webové stránky v pořadí podle jejich relevance, když o tomto pořadí rozhoduje vyhledávací algoritmus vyhledávače. š#Nejznámější a nejpoužívanější vyhledávače jsou webové aplikace dostupné pod doménami www.seznam.cz a www.google.com.

Z výše uvedeného plynou odlišnosti mezi tištěným a internetovým magazínem.

  • Za prvé, přístup k obsahu internetovému magazínu a jeho jednotlivým článkům je pro uživatele internetu zdarma, přestože sama údržba a aktualizace internetového magazínu je spojena se značným úsilím, obdobně jako u tištěného média.

  • Za druhé, prostřednictvím vyhledávače lze po zadání klíčových slov přistoupit, a to je pravidlem, přímo na klíčový, uživatelem hledaný, článek.

  • Za třetí, počet čtenářů internetového magazínu, resp. jeho jednotlivých článků, velmi závisí na pořadí ve kterém příslušný vyhledávač po zadání klíčových slov nabídne čtenáři relevantní odkaz právě na určitý magazín, resp. v něm obsažený článek. Záleží tedy na tom, jak si vyhledávač příslušných internetových stránek obsahujících magazín cení. Odborně se tomu říká indexace.

  • Za čtvrté, hlediska reklamy v magazínu či jeho jednotlivých článcích se situace nijak neliší od reklamy v tištěném magazínu až na to, že je-li součástí reklamy aktivní hypertextový odkaz na webové stránky samotného reklamujícího se subjektu, pak vysoce indexovaný magazín předá těmto webovým stránkám tzv. S-rank, což v posledku může znamenat vyšší indexaci, tedy lepší (vyšší) pořadí webových stránek samotného reklamujícího se subjektu ve vyhledávači.

Stejně jako u tištěných magazínů je i zde reklama placena a její účinnost je také závislá mimo jiné i na počtu čtenářů, tedy potenciálních klíčových zákazníků a klientů reklamovaného subjektu, resp. jeho zboží či služeb.

I zde, stejně jako u reklamy v tištěném časopise, nese reklamovaný subjekt riziko, že přes účinnou reklamu se čtenáři, tedy jeho potenciální klíčoví zákazníci, nestanou jeho obchodními partnery. Důvody mohou být rozmanité. Příkladem lze uvést stagnaci na trhu zboží a služeb, špatnou obchodní pověst reklamovaného subjektu, jeho nekvalitní zboží a služby, špatné chování k zákazníkům apod. Nelze též vyloučit, že reklamující se subjekt nezaznamená zvýšení obratu prostě proto, že nebýt reklamy by zaznamenal naopak jeho snížení.

Využití a cíle

Public relations se využívají v těchto případech:

  • podpora prodeje
  • udržení reputace
  • získávání zpětné vazby
  • odvracení útoků
  • zlepšení informovanosti
  • zvýšení motivace

Kontakt

Black Street Star s.r.o.

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

info@blackstreet.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Firemní prezentace - Návrhy firemní identity - SEM (search engine marketing) - Rezervační systémy - Grafické návrhy webových stránek - Provizní systémy (affiliate) - Věrnostní systémy - Návrhy propagačních materiálů - Exporty do katalogů zboží.cz - Internetová fóra a diskuze - Návrhy vizitek - Webhosting - Tvorba bannerů - Správa a registrace domén - Inzertní servery - PR články Informační portály - Bannery, které prodávají - Internetové aplikace na zakázku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace